De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken binnen DAS Holding en de met haar verbonden ondernemingen. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten en reglement van de Raad van Commissarissen.

Freek Wansink

Freek Wansink (1954)

Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie

Freek Wansink was van 2005 tot en met mei 2015 CEO bij Generali en daarvoor managing director bij Nationale Nederlanden. Daarnaast was hij vicevoorzitter van de Verbond van Verzekeraars en is lid van Raad van Commissarissen CED en TVM.

Peter Kok

Peter Kok (1954)

Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit Committee

Peter Kok was van 2001 tot en met 2010 CFO van Delta Lloyd NV en tot en met augustus 2014 CFRO a.i. van APG. Voor 2001 bekleedde Peter Kok managementfuncties bij o.a. Delta Lloyd, Shell Pensioenfonds en FGH Bank. Peter is lid van de Raad van Commissarissen ANWB B.V. en Raad van Toezicht Bondsraad ANWB. Eveneens is Peter lid van Raad van Commissarissen Vesteda, Optimix Investment Funds en MN Services (tot en met 31 december 2015).

Rob van Holten

Rob van Holten (1955)

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie

Rob van Holten was van 2008 tot en met 2014 directeur en medeoprichter van Qbuzz, daarvoor was Rob van Holten onder andere vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het vervoerbedrijf Connexxion en directeur bij ISS. Rob is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Reisinformatie Groep

Heiko Stüber

Heiko Stüber (1968)

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter Audit Committee

Heiko Stüber werkt vanaf 2011 als Head Group Accounting and Group Controlling bij ERGO Group AG. Daarvoor bekleedde hij audit- en managementfuncties bij KPMG respectievelijk AXA. Heiko is lid van de Raad van Comissarissen DAS Austria, tevens voorzitter Audit Committee.

Lars von Lackum

Lars von Lackum (1975)

Lid van de Raad van Commissarissen

Lars von Lackum is lid van de Raad van Bestuur bij ERGO International AG. Daarvoor was hij onder meer Head of Group Development bij ERGO Insurance Group AG en CFO van Corpus Sireo Holding. Lars is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van DAS Austria en DAS Italy.