Corporate Governance

DAS Holding hecht veel belang aan goed ondernemingsbestuur. Het besturingsmodel is gebaseerd op het gemitigeerde structuurregime en bestaat uit een Statutaire Directie en een Raad van Commissarissen.

De Statutaire Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing van DAS Holding. Dit betekent onder andere dat ze verantwoordelijk is voor de strategie, de realisatie van de doelstellingen, de continuïteit van de onderneming, het financiële beheer en risicomanagement, de naleving van wet- en regelgeving en de inzet van mensen en middelen. Hierbij worden de belangen van alle stakeholders, inclusief klanten, aandeelhouders, partners, medewerkers en de maatschappij zorgvuldig afgewogen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken binnen DAS Holding en de met haar verbonden ondernemingen.

De Statutaire Directie bestaat uit:

  • Hanneke Jukema - Algemeen directeur
  • Jean-Pierre van Lieshout – Chief Financial & Risk Officer
  • Charles Staats – Directeur Commercie
  • Jaap Witteveen - Chief Transformation Officer

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Freek Wansink (Voorzitter)
  • James Henderson (Vice-voorzitter)
  • Carin Gorter
  • Rob van Holten
  • Heiko Stüber

Meer informatie en de belangrijkste kenmerken van ons besturingsmodel zijn te lezen in ons jaarverslag.