Vertrouwd zakendoen

Rechtvaardigheid heeft ook te maken met vertrouwen. Vertrouwen bij zakelijke transacties zodat afnemers geleverd krijgen waar ze recht op hebben en aanbieders netjes betaald worden. Sinds 2006 heeft DAS haar dienstverlening verbreed met creditmanagementactiviteiten.

Met onze creditmanagement dienstverlening zorgen we voor financiële continuïteit door bedrijven, overheden en instellingen te helpen om debiteurenrisico’s te voorspellen, te voorkomen en beheersbaar te maken. Van kredietinformatie en factoring tot incasso en budgetcoaching. We geven klanten zekerheid om op een vertrouwde manier zaken te doen.

Door onbetaalde rekeningen op zorgvuldige wijze te innen voor onze klanten helpen wij ondernemers hun financiële recht te halen en financiële risico’s te beheersen. Onze nadruk ligt bij het innen van geld op zorgvuldigheid. Begripvolle benadering, duidelijke informatie en een eerlijke behandeling staan hierin centraal. Daarmee zijn niet alleen mensen of bedrijven met betalingsachterstanden geholpen, maar ook de crediteuren, die meestal niet gebaat zijn bij een ‘harde aanpak’. Zij willen niet alleen dat hun klanten op tijd betalen, maar ook de relatie met hun klanten goed houden. Onze incasso-inspanningen en kredietchecks spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van betalingsachterstanden.

De belangrijkste aanleiding voor het niet betalen van rekeningen door particulieren of bedrijven is het gevolg van tijdelijke of structurele betalingsonmacht. Het is daarom essentieel dat het innen van onbetaalde rekeningen zorgvuldig gebeurt. Wij zijn dan ook een groot voorstander van de initiatieven voor toetredings- en opleidingseisen en het introduceren van een toezichthouder om de incassobranche als geheel te verbeteren.

Van schulden naar kansen

Om ‘van schulden naar kansen’ te onderstrepen hebben wij ons gecommitteerd aan het Ethisch Manifest. DAS maakt onderdeel uit van een coalitie van schuldeisers voor terugdringing van betalingsachterstanden. Het manifest bevat tien principes voor het omgaan met klanten met betalingsproblemen en is een leidraad voor de omgang met klanten en de verbetering van incassoprocedures. Begripvolle benadering, duidelijke informatie en een eerlijke behandeling staan hierin centraal. Daarmee zijn niet alleen mensen of bedrijven met betalingsachterstanden geholpen, maar ook de opdrachtgevers,die meestal niet gebaat zijn bij een ‘harde aanpak’. Opdrachtgevers willen niet alleen dat hun klanten op tijd betalen, maar ook de samenwerking op de lange termijn borgen. Onze dienstverlening en kredietinformatie spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van betalingsachterstanden.