Carin Gorter treedt toe tot de Raad van Commissarissen van DAS Holding

DAS Holding NV maakt vandaag bekend dat Carin Gorter (1963) per 5 februari 2019 is benoemd tot Voorzitter van de Audit Committee en lid van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Gorter neemt ook plaats in de Audit Committee en Raad van Commissarissen van DAS Rechtsbijstand NV en DAS Legal Finance BV. Mevrouw Gorter neemt de plaats in van Peter Kok die per 31 december 2018 is afgetreden.

 De benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft plaatsgevonden op voordracht van de Raad van Commissarissen en na een positief standpunt van de Centrale Ondernemingsraad. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming. 

Momenteel is Carin Gorter commissaris bij Basic Fit, TKH Group en verzekeraar TVM. Daarnaast is zij lid van de Monitoring Commissie Accountancy en lid van de Externe Audit Committee van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 Gorter studeerde accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte na haar studie bij Moret Ernst & Young. Daarna vervulde zij verschillende managementfuncties bij Rabobank en ABN AMRO.