Wijzigingen in Raad van Commissarissen DAS

De Raad van Commissarissen (RvC) van DAS maakt vandaag bekend dat Peter Kok en Lars von Lackum per 31 december 2018 zijn teruggetreden als leden van de Raad.

Peter Kok maakte sinds 2015 deel uit van de RvC en was sinds 2018 voorzitter van de Audit Committee. Lars van Lackum maakte sinds 2017 deel uit van de RvC en was tevens
vice-voorzitter van de Raad. De wervingsprocedures voor beide posities zijn gestart. Het is de verwachting dat er voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) op 29 april 2019 twee kandidaten zijn voorgedragen voor de opvolging.

 Peter Kok heeft om persoonlijke redenen besloten terug te treden. Lars von Lackum zat in de RvC als afgevaardigde van aandeelhouder Ergo International AG (ERGO). Omdat Lars von Lackum niet langer werkzaam is bij ERGO zal door ERGO een nieuw kandidaat lid worden voorgesteld.

 Freek Wansink, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘Namens de Raad van Commissarissen wil ik Peter Kok en Lars von Lackum bedanken voor hun deskundigheid en hun grote inbreng in het toezicht op DAS. Ik wens beiden namens onze Raad veel succes in de toekomst.’